Standardbetingelser

Alle transport udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000).

Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til sdr 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt sdr 50.000 for hver ordre, med mindre transporterne er undergivet lovgivning eller et transportdokument med anden ansvarsbegrænsning.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til sdr 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).

De angivne leverings- og transittider er alene at betragte som vejledende jf. NSAB 2000 (§ 6). Aftale med tidsgaranti udføres kun efter særskilt skriftlig aftale.
Ved synligt tab eller beskadigelse må indsigelse gøres straks ved godsets modtagelse. Ved ikke synligt tab eller beskadigelse skal indsigelse ske skriftligt inden 7 hverdage efter godsets aflevering.

Modregning – der må ikke foretages modregning i NTG Frigo A/S’s krav på fragt og andre ydelser.

CMR-loven
CMR-konventionen regulerer vejtransport på internationalt plan. Konventionen er udarbejdet i FN-regi og er implementeret i dansk lovgivning.

Smiley ordning
Det er et krav, at alle fødevarevirksomheder skal vise deres seneste kontrolrapporter på deres egen hjemmeside, eller linke til den. Se seneste kontrolrapport.